นำธรรมะมาใช้ในวิชาชีพ

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2559

ศศิวัฒนา อุกะโชค,นำธรรมะมาใช้ในวิชาชีพ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย นำธรรมะมาใช้ในวิชาชีพ

......๒๓ปีที่ดิฉันเข้าวัดพระธรรมกาย ดิฉันซาบซึ้งดีว่า หลวงพ่อธัมมชโยเป็นปูชนียบุคคลผู้นำพาสรรพชีวิตทั่วโลก ให้พ้นทุกข์ และสามารถมีสุขได้โดยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากโอวาทที่หลวงพ่อพร่ำสอนทำให้ดิฉันใช้ชีวิตในทางที่ดีขึ้น สามารถนำธรรมะไปใช้ในวิชาชีพพยาบาล ทึ่ต้องดูแลผู้ป่วยทั้งกายและ ใจได้สอนแนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติ ตัวให้ถูกต้องอยู่ในศีลในธรรม เพราะผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ามkรักษา  มีสาเหตุมาจากขาดศีล๕ โดยเฉพาะข้อน้ำเมา บ้างก็อุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ บ้างก็วิวาทจากน้ำเมา บ้างก็เป็น โรคร้ายจากพิษน้ำเมา ทำให้ดิฉันซาบซึ้งถึงความเมตตาของหลวงพ่อ ที่ดำริโครงการเทเหล้าเผาบุหรี่สอนเรื่องกฎแห่งกรรมทำให้คนเกรงกลัวต่อการทำบาป และรักการรักษาศีล ซึ่งการแนะนำธรรมะให้ผู้ป่วยเหล่านี้เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง ทำให้เขาไม่ต้องกลับมาป่วยอีก ดิฉันปลื้มมากที่ได้เข้ามาทำความดี ขัดเกลาจิตใจให้สะอาดมีที่พึ่งที่แท้จริง ได้ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติ สิ่งดีๆ เหล่านี้ได้มาจากวัดพระธรรมกาย และหลวงพ่อ จึงรักและศรัทธาวัดพระธรรมกายและหลวงพ่อมากค่ะ

                                                                            นางศศิวัตนา  อุกะโชค
                                                                 ข้าราชการบำนาญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชลบุรี
               
             

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.032296717166901 Mins