พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2559

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0013365666071574 Mins