พิธีบรรพชาอุปสมบทพระพี่เลี้ยงรุ่นเข้าพรรษา

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาอุปสมบทพระพี่เลี้ยงรุ่นเข้าพรรษา
วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดมงคลพุการาม
ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0010173519452413 Mins