ทำให้เรารักวัด

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2559

กชนัฑ อุทัยเสวก,ทำให้เรารักวัด,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

   ทำให้เรารักวัด

เพราะวัดพระธรรมกาย สอนให้รูจักคิดสิ่งที่ดีๆ ที่เป็นจริงในชีวิตประจำวัน วัดพระธรรมกายสอนให้รู้จักการทำบุญ  การให้ทาน การรักเพื่อนมนุษย์  และรู้จักการให้อภัยคนอื่น     ตั้งแต่เข้าวัดพระธรรมกายมา  13 ปี ชีวิต เปลี่ยนแปลงมากๆ  จากนิสัยใจร้อน ขี้หงุดหงิด ขาดเหตุผล เอาแต่ใจตนเอง เพราะคิดว่าตัวเองเก่ง แต่หลวงพ่อสอนให้รู้ว่า ทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราเลย เป็นบุญที่เราทำมากำลังส่งผล ถ้ากรรมหรือบาป ตามทัน ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปตามกำลังแห่งกรรมนั้น วัดพระธรรมกาย สอนให้เรามีสติ และรู้ความจริงของชีวิต มาวัดครั้งใด ใจจะใส แบกบุญกลับมาด้วยความปลื้มปีติ ความสะอาด ความเป็นระเบียบของวัด ของพระในวัด ทำให้เรารักวัด เสมือนวัดคือ บ้านของเราเอง ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการที่่่่่่ทำให้เรารักวัดพระธรรมกาย อย่างแท้จริงค่ะ

                                                                                               กชนัฑ  อุทัยเสวก 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016577581564585 Mins