เราคือผู้ออกแบบชีวิต

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2559

พรชัย เขียวเปี่ยม,เราคือผู้ออกแบบชีวิต,ประทับใจวัดพระธรรมกาย    เราคือผู้ออกแบบชีวิต

 วัดพระธรรมกายทำให้เราได้เรียนรู้ว่า วัตถุประสงค์ที่เรามาเกิดนี้ เราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต ชีวิตคนเราไม่ได้เกิดมาเพราะเทวามาผสม หรือพระพรหมท่านลิขิตแท้ที่จริงแล้ว เราคือผู้ออกแบบชีวิตของเราเองทั้งสิ้น อดีตอำนวยผลส่งถึงปัจจุบัน ปัจจุบันย่อมส่งไปถึงอนาคต ความประมาท ในการดำเนินชีวิตย่อมนำพาเราพลัดไปสู่อบายได้ ช่วงเวลาชึวิตที่เหลืออยู่ ควรสั่งสมบุญกุศลความดีไว้ให้มากๆ วันหนึ่งหากได้ย้อนมองกลับมาในสิ่งที่ได้กระทำไว้ เราจะรู้สึกภาคภูมิใจ และเกิดความปิติใจขึ้นมาสิ่งดีๆ เหล่านี้คือสิ่งที่ได้จากการมาวัดพระธรรมกาย

                                                                   พรชัย เขียวเปี่ยม

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018098831176758 Mins