พราหมณ์ผู้หนึ่ง...ที่ตั้งใจมาด่าพระพุทธองค์..

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2559

 

พราหมณ์ผู้หนึ่ง...ที่ตั้งใจมาด่าพระพุทธองค์..


     พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน "อักโกสกสูตร"  ครั้งหนึ่ง มีพราหมณ์คนหนึ่งโกรธแค้นพระพุทธเจ้าเพราะทรงบวชให้กับน้องชายของเขา


พราหมณ์จึงเดินทางไปหาด่าพระพุทธองค์ด้วยวาจาที่หยาบคาย

พระพุทธองค์ทรงฟังด้วยท่าทีอันสงบ ต่อเมื่อพราหมณ์คนนั้นด่าจนเหนื่อย

พระพุทธองค์จึงทรงเริ่มสนทนากับเขาว่า "พราหมณ์เอ๋ย ที่บ้านท่านมีแขกไปมาหาสู่กันกับท่านบ้างหรือไม่?" 

"มีสิ " พราหมณ์ตอบ

พระพุทธองค์ทรงตรัสต่อไปว่า "พราหมณ์ เวลาที่แขกของท่านมาเยี่ยมท่านเอาสิ่งใดต้อนรับพวกเขา"
"ก็เอาน้ำท่า ของขบเคี้ยวออกมาต้อนรับพวกเขาสิ"


"ถ้าแขกเหล่านั้นไม่ทานของต้อนรับของพราหมณ์ แล้วของพวกนั้นจะเป็นของใคร"

พราหมณ์นิ่งนึกอยู่สักครู่จึงตอบว่า "ก็ตกเป็นของข้าฯตามเดิมน่ะสิ"

พระพุทธองค์จึงทรงตรัสต่อไปว่า "เช่นเดียวกันนั่นละพราหมณ์ ท่านบริภาษเราด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย...เราไม่รับคำบริภาษนั้น...คำบริภาษที่ท่านกล่าวออกมาก็ตกเป็นของท่านเอง"

 

 

 Total Execution Time: 0.0023374676704407 Mins