คุณธรรมที่วัดสอน

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2559

ธัญนันท์ วรรณศรี,คุณธรรมที่วัดสอน,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

คุณธรรมที่วัดสอน

"เข้าวัดธรรมกายมาได้ ๓๐ ปีแล้วค่ะ ชอบและประทับใจใการบริหารจัดการ และระเบียบต่างๆภายในวัด สามารถเอามาเป็นแบบอย่างได้อย่างน่าชื่นชม คำสอนของหลวงพ่อท่านสอนให้เรารักศีล และรักษาใจให้ใสสว่าง สงบ รักวัดพระธรรมกาย เพราะคุณธรรมที่วัดสอน สามารถสร้างคนดีให้กับสังคมอันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดค่ะ"

                                 ธัญนันท์ วรรณศรี                   

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0064996480941772 Mins