พิธีอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษาปี ๒๕๕๙

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2559

พิธีอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษาปี ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดมงคลพุการาม และวัดสว่างภพ จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0020749529202779 Mins