พิธีอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษาปี ๒๕๕๙

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2559

พิธีอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษาปี ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดมงคลพุการาม และวัดสว่างภพ จ.ปทุมธานี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0077735463778178 Mins