ตักบาตรตลาดโรงเกลือ พระ ๓๐๙ รูป

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2559

 Total Execution Time: 0.0047743638356527 Mins