ตักบาตรตลาดโรงเกลือ พระ ๓๐๙ รูป

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2559

ตักบาตรพระ ๓๐๙ รูป
ตลาดโรงเกลือ (พระยาสมาน)
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙