พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2559

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
และพิธีถวายปัจจัยร่วมบุญกฐินสามัคคี ๙๙ วัด จังหวัดปทุมธานี
วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0056839466094971 Mins