โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2559

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
เพื่อความเป็นสิริมงคลของแผ่นดิน
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.014969849586487 Mins