พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2559

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายพระบรมศพ
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0013361016909281 Mins