พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรม และสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๔,๑๔๑,๔๑๔ จบ ๒๖-๒๗ ธค ๕๙

วันที่ 30 ธค. พ.ศ.2559

พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์
และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๔,๑๔๑,๔๑๔ จบ
วันอาทิตย์ที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.003697947661082 Mins