พิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2560