พิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2560

พิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี