ประมวลภาพการเก็บงาน ตักบาตรพระภิกษุ 3,000 รูป สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 06 มีค. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.017102499802907 Mins