พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2560

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ครบ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี