บรรยากาศตักบาตรพระภิกษุสามเณร ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 บริเวณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2560

 Total Execution Time: 0.014262167612712 Mins