วัดพระธรรมกายและคณะศิษย์ฯมาร่วมบุญ ถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่สมเด็จอาชญาธรรม และพระครูบาสาม และร่วมบุญกองทุนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่วัดราชฐานหลวงหัวข่วง วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐเมียนมาร์

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2560

วัดพระธรรมกายและคณะศิษย์ฯมาร่วมบุญ
ถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่สมเด็จอาชญาธรรม และพระครูบาสาม
และร่วมบุญกองทุนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่วัดราชฐานหลวงหัวข่วง
วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐเมียนมาร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.002526052792867 Mins