กิจกรรมงานบุญ หล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญ หล่อเทียนเข้าพรรษา
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.023377784093221 Mins