กิจกรรมงานบุญ วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2559

กิจกรรมงานบุญ
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
#พระสังฆาธิการถวายกำลังใจ
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย
จากหลายจังหวัดภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี เป็นต้น
ประมาณ 300 กว่ารูป
และชม #นิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก
#พิธีพิมพ์พระของขวัญ รุ่นบรรลุธรรม
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
#วัดพระธรรมกายเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

 

 Total Execution Time: 0.0010450641314189 Mins