ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ พุทธอุทยานนานาชาติ (ปทุมรัตน์เจดีย์) จ. หนองคาย วันที่ 8 พ.ค 57

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2557