กิจกรรมงานบุญ วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2559

กิจกรรมงานบุญ
วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
#พิธีปุพพเปตพลี
#พิธีพิมพ์พระของขวัญ "รุ่นบรรลุธรรม"
#สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๒ ล้านจบ
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี