วันสมาธิโลก World Meditation Day

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2559

วันสมาธิโลก World Meditation Day
#พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยค
#พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนดีเด่น
#พิธีพิมพ์พระของขวัญ รุ่นบรรลุธรรม
#พิธีถวายมหาสังฆทาน ๓,๓๒๓ วัดทั่วประเทศ
#พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
#พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๒ ล้านจบ
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย