พิธีตัดปอยผม และปลงผมนาคธรรมทายาท วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2560

พิธีตัดปอยผม และปลงผมนาคธรรมทายาท
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒-๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0014316479365031 Mins