กิจกรรมงานบุญภาคบ่าย เนื่องในวันสมาธิโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2561

กิจกรรมงานบุญภาคบ่าย เนื่องในวันสมาธิโลก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย

- พิธีมุทิตาสักการะพระภิษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปีที่ ๓๑
- พิธีถวายไทยธรรม ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๗
- พิธีถวายมหาสังฆทาน ๑,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศ ปีที่ ๑๙

 

 Total Execution Time: 0.0011629343032837 Mins