สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักสื่อธรรมะ, อาศรมอุบาสิกา สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2561

สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักสื่อสารองค์กร,สำนักสื่อธรรมะ, อาศรมอุบาสิกา
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเเละเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0071281989415487 Mins