สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักสื่อธรรมะ, อาศรมอุบาสิกา สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2561

สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักสื่อสารองค์กร,สำนักสื่อธรรมะ, อาศรมอุบาสิกา
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเเละเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 Total Execution Time: 0.002858034769694 Mins