พิธีโปรยรัตนชาติและปิดทอง ที่เสามงคล เพื่อสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก หลังแรกของโลก

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2560

พิธีโปรยรัตนชาติและปิดทอง ที่เสามงคล
เพื่อสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก หลังแรกของโลก
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
วันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.014429485797882 Mins