วันมหาปวารณา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2559

 Total Execution Time: 0.0049086491266886 Mins