พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดทุ่งเจริญธรรม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2559

พิธีทอดกฐินสามัคคี
วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดทุ่งเจริญธรรม ตำบลอมก๋อย
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าภาพโดย กัลฯนิโลต์บล ศรีสุโข และคณะ

 

 Total Execution Time: 0.0047625184059143 Mins