พิธีทอดกฐินสามัคคี ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2559

พิธีทอดกฐินสามัคคี รวมใจ สร้างเสนาสนะ
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง จ.เชียงใหม่
ประธานกฐิน : เด็กหญิง จินดามณี ศรีสว่าง พร้อมครอบครัว

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019054881731669 Mins