พิธีทอดกฐินสามัคคี ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2559

พิธีทอดกฐินสามัคคี รวมใจ สร้างเสนาสนะ
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง จ.เชียงใหม่
ประธานกฐิน : เด็กหญิง จินดามณี ศรีสว่าง พร้อมครอบครัว

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0024020671844482 Mins