พิธีทอดผ้าป่าสร้างที่พักสงฆ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวม

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่าสร้างที่พักสงฆ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวม
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน พศ.๒๕๖๐
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวม  อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0059699535369873 Mins