ปฏิบัติธรรม ชีวิตมีความสุข

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2559

ภัคชัญญา ไกรจงวัฒนา,ปฏิบัติธรรม ชีวิตมีความสุข,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ปฏิบัติธรรม ชีวิตมีความสุข

เพราะวัดนี้ สอนให้รู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี รู้เรื่องกฎแห่งกรรม รักบุญกลัวบาป สะอาด มีระเบียบ และได้ปฏิบัติธรรม ทำให้ชีวิตมีความสุข เป็นความสุขจากข้างในตัว ไม่ใช่ความเพลินที่อยู่รอบๆตัว เป็นความสุข ที่เกิดจากการให้ทาน รักษาศีล และภาวนา สุขจากการเข้าใจสัตว์โลกว่า ทุกคนล้วน เกิด แก่เจ็บ ตาย ด้วยกันหมด นั้นเป็นสัจธรรม เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

                                                                                              ภัคชัญญา ไกรจงวัฒนา

  

 Total Execution Time: 0.014337400595347 Mins