เป้าหมายชีวิต

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2559

นงลักษณ์ ไซโตะ,เป้าหมายชีวิต,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

เป้าหมายชีวิต

 รักวัดพระธรรมกาย เพราะวัดมีความเป็นระเบียบวินัย หลวงพ่อทัตชีโว ท่านสอนเรื่อง ๕ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย สิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้า มีความประพฤติปฏิบัติที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ วัดสอนเรื่อง เป้าหมายชีวิตของตัวเอง หลวงพ่อธัมมชโยคุณครูไม่ใหญ่ ท่านได้สอนให้ เข้าใจกฎแห่งกรรม ท่านเล่าถึงเรื่องผลกรรมที่จะส่งผล เมื่อผิดพลาดไปทำสิ่งที่ไม่ดีเข้า ทำให้ข้าพเจ้ารักบุญกลัวบาป ข้าพเจ้ามีใจรักในการนั่งสมาธิเป็นที่สุด จากที่ก่อนเข้าวัด แค่หลับตาเฉยๆ ก็ทำไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ ข้าพเจ้าจึงขอติดตาม ตามติด พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงปู คุณยายอาจารย์ฯ หลวงพ่อทั้งสอง พระภิกษุสงฆ์และพี่น้องกัลยาณมิตรทุกๆ ท่าน ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

                                                                                                นงลักษณ์ ไซโตะ

 

 

 

 Total Execution Time: 0.011702183882395 Mins