ชัยชนะของบัณฑิต

วันที่ 01 มค. พ.ศ.2547

 

 

 

พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี
พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้
พึงชนะคนเหลาะแหละ ด้วยความจริง

 

ราโชวาทชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๕๒

 Total Execution Time: 0.0046419660250346 Mins