การเลือกคบคน

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2547

 

 

เขาอ่อนน้อมด้วย จึงค่อยอ่อมน้อมตอบ
เขายอมคบหาด้วย จึงค่อยคบหาเขา
เขาช่วยเหลือทำงาน จึงค่อยคบหาเขา
เขาช่วยเหลือทำงาน จึงค่อยช่วยเหลือทำงานตอบ
เขาไม่ต้องการประโยชน์ ก็อย่าไปทำประโยชน์ให้เขา
เขาไม่อยากคบหาด้วย ก็อย่าไปคบหาเขา

 

 

ปุฏภัตตชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๒๙๕

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร