ควรปลีกตัวจากคนพาล

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2547

 

 

ทั้งที่ทำอุปการะให้ซึ่งหน้าอยู่
ก็ยังไม่ได้ความเป็นมิตรในผู้ใด
ก็ไม่ต้องห่อเหี่ยวใจ ไม่ต้องไปด่าว่าเขา
จงค่อยๆ ปลีกตัวไปจากเขาเสีย

 

ชวสกุณชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๕๓๓

 Total Execution Time: 0.018239502112071 Mins