ความโกรธ..คือโรคร้าย

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2558

 

 ความโกรธ..คือโรคร้าย

 

พุทธภาษิตสอนใจ 

     ความโกรธ..คือโรคร้าย

          คนที่มีอารมณ์โกรธบ่อยๆ ไม่ได้เป็นเพราะมีคนคอยมากวนใจ แต่เป็นเพราะเราไม่รู้จัก วิธีป้องกันความโกรธ จนทำให้โกรธเป็นนิสัย ใครพูดอะไรผิดนิดก็โกรธ ใครทำอะไรไม่ถูกใจก็โกรธ เห็นอะไรผิดหูผิดตาไปหมด จนบางครั้งเป็นคนโกรธ อย่างไม่มีเหตุผล ที่เป็นเช่นนี้เพราะเอาเรื่องไร้สาระมาใส่ในใจตนเองอยู่ตลอดเวลา จนทำให้เป็นทุกข์

          ดังพุทธภาษิตที่ว่า "ทุกขัง สะยะติ โกธะโน แปลว่า คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์ หรือมีคำประพันธ์ ที่ผู้รู้ได้แต่งไว้ว่า

  โกรธเขา  เราก็รู้  อยู่ว่าร้อน
  จะนั่งนอน  เป็นทุกข์  ไม่สุกใส
  ยังจะดื้อด้าน  โกรธใคร ไปทำไม
  ต้องหักใจ  ไม่ให้โกรธ  โปรดทำดู

         ดังนั้น ความโกรธเป็นกิเลส ที่ทำลายความสุขในชีวิตมากที่สุด คนที่มีอารมณ์โกรธ จึงเป็นโรคชนิดหนึ่ง  จึงควรรักษาโดยใช้ธรรมะ เป็นยารักษา เพราะธรรมะ จะสอนให้เรามองเห็นตัวเอง ว่าเป็นอย่างไร และรู้จักข่มใจไม่ให้โกรธ สามารถดับความโกรธ 

        ดังคำที่ว่า "พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ" นั้นคือการชนะทั้งปวง ใครทำได้นับว่า
เป็นคนประเสริฐที่สุด

 

 

 Total Execution Time: 0.0011395970980326 Mins