อายตนะภายใน ๖ อินทรีย์ ๖

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2558

 

อายตนะภายใน ๖ อินทรีย์ ๖

 

อายตนะภายใน ๖ อินทรีย์ ๖ ก็เรียก
 ๑. ตา    ๒. หู
   ๓.จมูก    ๔. ลิ้น
 ๕. กาย    ๖. ใจ

 

   

  ที. มหา. ๑๐/๒๙๒/๓๓๘

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0012003501256307 Mins