ปัญญา

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2547

 

 

คนโง่ แม้ไม่ถูกมัดตัว
พูดขึ้นคราใด ก็มัดตัวเองครานั้น
คนฉลาด แม้ถูกมัดตัวไว้
พูดขึ้นคราใด ก็หลุดพ้นได้ครานั้น

 

พันธนโมกขชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๐

 Total Execution Time: 0.015066166718801 Mins