ญาติมิตร

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2547

 

 

มีญาติพี่น้องมาก เป็นการดี
เหมือนต้นไม้ที่เกิดในป่ารวมกันมากต้น
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว
ถึงจะใหญ่โตระดับเจ้าไพร
ก็ถูกลมพัดให้ล้มได้

 

รุกขธัมมชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๗๔

 Total Execution Time: 0.076335350672404 Mins