ความโกรธ

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2547

 

 

ความโกรธนั้นเกิดจากการที่ทนไม่ได้
ทีแรกก็น้อย แล้วก็ขยายมากขึ้น
มีแต่ทำให้ขัดข้อง ทำให้คับแค้นมาก
ฉะนั้น จึงไม่ควรชอบโกรธ

 

กัณหชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๓๖๔

 Total Execution Time: 0.011231768131256 Mins