คนคิดไม่เป็น

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2547

 

 

คนที่คิดไม่เป็น

ย่อมไม่ได้พบสิ่งวิเศษ

 

วัฎฎชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๑๘

 

 Total Execution Time: 0.013441050052643 Mins