กลแก้กลัว

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2548

 

กลแก้กลัว

 

“ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อบุคคลระลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์อยู่อย่างนี้
ความกลัว ความครั่นคร้าม
การขนพองสยองเกล้า จักไม่มี ”


 

สํ. ส. ๑๕/๓๐๖

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0013490835825602 Mins