ได้สร้างบุญ

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2559

พันโทอมรเดช และนางนพวรรณ ยศธร,ได้สร้างบุญ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ได้สร้างบุญ

 ครอบครัวของเราอยู่เป็นสุขได้ เพราะพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวัดพระธรรมกาย ได้มาสร้างบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้น มีทรัพย์มากขึ้น และได้ทำบุญใหญ่ ทุกบุญกับวัดพระธรรมกาย หลานชายคนสุดท้อง ได้บวชเป็นธรรมทายาท ครอบครัวของเราปลื้มมากๆ เมื่อหลานชายลาสิกขาแล้วก็ได้งานที่ดี และยังมารับบุญที่วัดทุกสัปดาห์ วัดพระธรรมกายสร้างเยาวชน ให้เป็นคนดีมากมาย

               พันโทอมรเดช และนางนพวรรณ ยศธร      

 Total Execution Time: 0.0013235330581665 Mins