ทุกอย่างมีเหตุมีผล

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2559

ทุกอย่างมีเหตุมีผล

                 ผมได้เข้าวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ปี 2529 ตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยม ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัคร ช่วยงานวัดในแผนกอธิษฐานธรรม ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้ง2รูป พระอาจารย์ และคุณยายฯ ท่านได้ชี้แนวทางในการดำเนินชีวิต ชี้ให้เห็นสิ่งถูกสิ่งผิด และความปลอดภัยในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้ ซึ่งเราจะหาครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่ได้อีกแล้ว เพราะไม่แค่เพียงท่านจะห่วงใยเราแต่ท่านยังคอยประคับประคองเรา ตลอดเส้นทาง การสร้างบุญ-บารมี ด้วยเหตุนี้ผมจึงรักวัดพระธรรมกาย เพราะเป็นสถานที่ที่ให้ทุกสิ่งแก่ชีวิตผม ยิ่งนานวันยิ่งเชื่อมั่น ยิ่งมั่นใจในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพร่ำสอน ทุกอย่างมีเหตุมีผล เชื่อถือได้ และไม่ได้สอนให้เรางมงาย แต่สอนให้เรามองเห็นและเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิต และหลักในการดำเนินชีวิตครับ

 

ประทีป ตันติวัฒน์

 Total Execution Time: 0.00080923636754354 Mins