ออกแบบชีวิตดีขึ้น

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2559

เครือวัลย์ เวศพันธุ์,ออกแบบ ชีวิตดีขึ้น,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ออกแบบ ชีวิตดีขึ้น

เดิมไม่เข้าใจเรื่องบุญ ไม่เคยทราบว่า ต้องทำบุญให้ครบถ้วน ทั้งทาน ศีล และภาวนา แต่เมื่อมาวัดพระรรมกายจึงได้เข้าใจเรื่องบุญบาป เข้าใจว่าต้องทำบุญให้ครบ ทั้งทาน ศีล ภาวนา เพื่อออกแบบชีวิตที่ดีขึ้น ในภพชาติต่อไป และจะได้ไม่พลาดพลั้ง ไปทำอะไรที่ผิดกฎแห่งกรรม เมื่อเข้าใจมากขึ้น ก็ยิ่งรักวัดพระธรรมกายมากขึ้น
 

                                                                                           เครือวัลย์ เวศพันธุ์                                    

 

 

 

 Total Execution Time: 0.00081208149592082 Mins