เอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2559

สิอร เวสน์,เอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

เอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆ

วัดพระธรรมกายสอนให้รู้จักความสุขในการดำเนินชีวิต การเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้ด้วย"การให้อภัย"เราหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้ แต่เราสามารถเผชิญหน้า และก้าวข้ามไปได้อย่างสวยงามการให้อภัยทำให้ใจเราเข้มแข็ง ไม่ยึดติดและหันกลับมาแก้ไขตนเอง การให้อภัยจึงเป็นหนทางที่ทำให้เราพัฒนาตนเองไปได้เรื่อยๆ ความทุกข์จากความโกรธ จากความน้อยใจ จึงไม่มี และยังทำให้เห็นมุมมองใหม่ๆที่งดงามจากโลกใบเดิมนี้

                                                                                                                                   สิอร เวสน์

 

 Total Execution Time: 0.0011260509490967 Mins