พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เพื่อถวายวัดทั่วประเทศ

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2559

 Total Execution Time: 0.0045440634091695 Mins