วันมหารำลึกครั้งที่ ๓๐

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2562

วันมหารำลึกครั้งที่ ๓๐
วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี