พิธีทอดกฐินสามัคคี ปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เบญจธรรม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2562

พิธีทอดกฐินสามัคคี ปีที่ 6
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562
ณ ศูนย์เบญจธรรม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 โดยในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชชาโภ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เมตตามาเป็นประธานสงฆ์
โดยมีประธานกฐิน คือคณะ คุณชลัสพงศ์ คุณขณิตา คุณพีรพงศ์ คุณชวิศพงศ์ พูสมจิตสกุล
และได้รับเกียรติจาก ท่านไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มาประธานกิตติมศักดิ์

โดยมีจำนวนผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาจากทั่วประเทศอย่างล้มหลาม
 ประกอบด้วย  พระภิกษุ 17 รูป  /  เณร 98 รูป  /  เจ้าภาพผู้มีบุญ 359 ท่าน
ในพิธีได้รับการร่วมมือร่วมใจและจิตศรัทธาจากผู้นำชุมชนและสมาชิกในเขตดอนเมือง
และผู้ปกครองของสามเณรในโครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค 9 และ ซึ่งต่างมีความตั้งใจร่วมสร้างบุญมหาทานในครั้งนี้กันอย่างปลื้มปีติใจ   

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010382493336995 Mins